双酚A
双酚A价格 双酚A价格
双酚A价格 双酚A价格 双酚A价格

今日报价

Quote today
  • 企业出厂价
  • 国内市场价
日期 品名 规格 区域 生产企业 出厂价 跌涨 查看
05-24 双酚A - 华东地区 南通星辰 -元/吨 -
05-24 双酚A - 华东地区 常熟长春 -元/吨 -
05-24 双酚A - 山东省 利华益维远 -元/吨 -
05-24 双酚A - 华北地区 中石化三菱 --元/吨 -
05-24 双酚A - 华东地区 中石化上海三井 -元/吨 -
05-23 双酚A - 华东地区 常熟长春 -元/吨 -
日期 品名 规格 报价市场 市场主流价
(元/吨)
涨跌幅 备注 查看
05-24 双酚A - 华南市场 11800 - -
05-24 双酚A - 华东地区 11300 - -
05-24 双酚A - 华北市场 11250 - -
05-23 双酚A - 华北市场 11250 -50.00 -
05-23 双酚A - 华南市场 11800 -100.00 -
05-23 双酚A - 华东地区 11300 - -