双酚A
广告招商 广告招商 广告招商
广告招商 广告招商 广告招商
广告招商 广告招商 广告招商

今日报价

Quote today
  • 企业出厂价
  • 国内市场价
日期 品名 规格 区域 生产企业 出厂价 跌涨 查看
01-17 双酚A - 山东省 利华益维远 - -
01-17 双酚A - 华东地区 常熟长春 - -
01-17 双酚A - 华东地区 南通星辰 - -
01-17 双酚A - 华北地区 中石化三菱 - -
01-17 双酚A - 华东地区 中石化上海三井 - -
01-16 双酚A - 山东省 利华益维远 - -
日期 品名 规格 报价市场 市场主流价
(元/吨)
涨跌幅 备注 查看
01-17 双酚A - 华东地区 10900 - -
01-17 双酚A - 华北市场 10900 - -
01-17 双酚A - 华南市场 11300 - -
01-16 双酚A - 华东地区 10900 - -
01-16 双酚A - 华北市场 10900 - -
01-16 双酚A - 华南市场 11300 - -